САНИТАРНА СОСТОЈБА (COVID-19) СООПШТЕНИЕ

Продажно-сервисна мрежа


Продажно-сервисна мрежа

Скопје
ЕУРОИМПЕКС
Генерален увозник
(Локација I)
бул.III Македонска Бригада
бр. 72, Скопје
02 3111 000
euroimpex@euroimpex.com.mk
Скопје
ЕУРОИМПЕКС
(Локација II)
ул. Скупи 3A, Скопје
02 3096 900
Скопје
СИТИ КАР
Ул. Александар Македонски
бр.26Б, Скопје
02 3109 987
info@citycar.com.mk
Тетово
АВТО ЧАЈКА
Ул. Маршал Тито бб
Тетово
044 333 090
avtocajka@yahoo.com
Штип
АВТО ЧАЈКА 2
Ул. Индустриска зона Север
Штип
032 395 090
avtocajka@yahoo.com
Гевгелија
БОНДИ
Ул Кирил и Методиј бб
Гевгелија
034 211 400
bondi@t-home.mk