media/servis/sopiranje/sopiranje-l.jpg

СИСТЕМ ЗА СОПИРАЊЕ

Од 1.9.2019 до 31.10.2019

Промотивна цена, за сите делови вклучени во системот за сопирање, вклучувајќи и работна рака.

Системот на сопирање е клучен за твојата безбедност, затоа погрижи се за негово правилно функционирање.

*Акцијата е во важност за промотивниот период во рамките на целата овластена мрежа на Peugeot во Македонија.