СИСТЕМ ЗА СОПИРАЊЕ

СИСТЕМ ЗА СОПИРАЊЕ

Од 6.2.2019 до 6.3.2019

-15%*

*ПРОМОТИВНА ЦЕНА ЗА СИТЕ ДЕЛОВИ ВКЛУЧЕНИ ВО СИСТЕМОТ ЗА СОПИРАЊЕ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И РАБОТНА РАКА.

Системот на сопирање е клучен за твојата безбедност, затоа погрижи се за негово правилно функционирање.

Акцијата е во важност за промотивниот период во рамките на целата овластена мрежа на Peugeot во Македонија.

ОДРЖУВАЈ ГИ ЕМОЦИИТЕ