media/servis/kvachilo/kvachilo-l.jpg

СЕТ ЗА КВАЧИЛО

Од 15.11.2019 до 15.1.2020

Промотивна цена, за сите делови вклучени во сетот за квачило.

Продолжете го векот на вашето возило, грижете се за истото и бидете подготвени за зимските денови!

*Акцијата е во важност за промотивниот период во рамките на целата овластена мрежа на Peugeot во Македонија.